Asari były pierwszą rasą, która odkryła Cytadelę. Kiedy jako następni dotarli tam salarianie, asari zaproponowały ustanowienie Rady Cytadeli, która mogłaby stać na straży pokoju w galaktyce. Od tamtej pory asari pełnią w Radzie funkcję mediatorów i opcji centrowej.

Asari to rasa złożona wyłącznie z osobników żeńskich, które rozmnażają się poprzez swoistą partenogenezę. W celach reprodukcyjnych każda asari potrafi dostroić swój układ nerwowy do układu przedstawiciela innego gatunku, niezależnie od jego płci. Ta umiejętność przyczyniła się do powstania wielu nieprawdziwych pogłosek na temat rozwiązłości asari.

Długość życia asari to ponad 1000 lat, podczas których przechodzą one przez 3 etapy. Faza Panny to okres wypełniony wędrówką w poszukiwaniu nowej wiedzy i doświadczeń. Gdy rozpoczyna się faza Matrony, asari łączą się z interesującymi partnerami w celu spłodzenia potomstwa. Ten etap kończy się wraz z wkroczeniem w fazę Matki, kiedy to asari obejmują funkcje przywódcze i doradcze.

Biologia

Asari charakteryzują się silnym systemem regeneracji komórek. Wprawdzie leczenie nie następuje u nich szybciej niż u innych gatunków, ale osiągają wiek do 1000 lat.

Choć u asari można wyróżnić tylko jedną płeć, nie są gatunkiem bezpłciowym. Każda asari przekazuje swojemu potomstwu dwa zestawy genów. Drugi zestaw ulega zmianie w trakcie wyjątkowego procesu zwanego zespoleniem.

Podczas zespolenia asari świadomie dostrajają swój układ nerwowy do układu nerwowego partnera za pomocą impulsów elektrycznych przekazywanych przez skórę. Partnerem może być druga asari lub przedstawiciel innego gatunku obojętnej płci. W związku z tym asari i jej partner na krótko tworzą jeden, połączony układ nerwowy.

Ten wyjątkowy sposób rozmnażania jest źródłem talentów biotycznych asari. Powstała w wyniki ewolucji zdolność świadomego kontrolowania impulsów nerwowych bardzo przypomina szkolenie biotyczne. Asari uważają, że ich potomstwo dzięki zespolonym genom otrzymuje najlepsze cechy "ojca", ale są na to wyłącznie pośrednie dowody.

Asari przechodzą w życiu trzy etapy odznaczające się zmianami biochemicznymi i fizjologicznymi. Wraz z narodzinami rozpoczyna się etap Panny, charakteryzujący się popędem do odkrywania i doświadczania nowych doznań. Młode asari są zwykle ciekawskie i niespokojne.

Etap Matrony rozpoczyna się mniej więcej w wieku 350 lat, choć może rozpocząć się wcześniej, jeśli dana asari często przechodzi proces zespolenia. W tym okresie asari chcą osiąść w jednym miejscu i wychowywać dzieci.

Etap Matki rozpoczyna się w okolicach 700 lat lub wcześniej w przypadku asari, które rzadko dokonują zespolenia. Matki są aktywne społecznie w roli mędrczyń i doradczyń, dzieląc się nabytym przez wieki doświadczeniem.

Choć każda z faz życia odznacza się silnymi tendencjami biologicznymi, osobnikom zdarza się dokonywać niespodziewanych wyborów życiowych. Są na przykład Panny, które wolą zostać w domu, zamiast odkrywać świat, Matrony, które wolą pracę od budowania rodziny czy Matki, które nie są zainteresowane sprawami społeczności.

Kultura

Ze względu na swoją długowieczność asari przyjmują zwykle "dalekowzroczną" perspektywę, niespotykaną u innych ras. W przypadku napotkania nowego gatunku lub sytuacji przedkładają długotrwałą bierną obserwację nad natychmiastowe działanie. Nie przejmują się tym, że niektóre z ich inwestycji lub decyzji mogą nie przynieść korzyści przez następne dekady lub wieki. Niektóre decyzje Matek mogą wydawać się niezrozumiałe, ale ich przenikliwość wychodzi na jaw, gdy spełniają się ich misternie realizowane plany. W stosunkach międzygwiezdnych ta dalekowzroczna perspektywa objawia się w postaci zawoalowanej polityki centryzmu. Asari instynktownie dążą do utrzymania stabilnej równowagi sił ekonomicznych, politycznych i wojskowych.

Asari od wieków rozszerzają swoje wpływy za pomocą dominacji kulturowej i przewagi intelektualnej. Zapraszają nowe, rozwinięte gatunki do galaktycznej wspólnoty w świadomości, że ich ideały i wierzenia na pewno wpłyną na istniejącą kulturę.

Religia

Głównym wyznaniem asari jest panteistyczna religia "siari", co oznacza mniej więcej "wszystko jest jednością". Wierni zgadają się co do kilku podstawowych prawd wiary: wszechświat jest świadomością, każde zawarte w nim życie jest aspektem większej całości, a śmierć jest powrotem energii duchowej zmarłego do wielkiej uniwersalnej świadomości. Wyznawcy siari nie wierzą w reinkarnację; uważają, że energia duchowa zwrócona uniwersalnej świadomości w chwili śmierci zostanie z czasem zużyta do napełnienia nowych, śmiertelnych skorup.

Siari zyskało popularność, gdy asari opuściły swoją ojczystą planetę i odkryły swoją zdolność "zespalania się" z niemal każdą formą życia. Zdolność ta jest postrzegana jako dowód, że wszystkie formy życia są zasadniczo podobne. Kapłanki siari za swoją rolę uważają dążenie do jedności pomiędzy odrębnymi odłamami świadomości wszechświata.

Zanim panteizm siari zyskał na znaczeniu, religia asari była równie zróżnicowana, co opcje polityczne. Najlepiej zachowaną pozostałością tamtych czasów jest monoteistyczna religia wyznawców bogini Athame. Podobnie jak asari, bogini ta przechodzi przez trzy etapy życia: Panny, Matrony i Matki.

Ardat-Yakshi

Ardat-Yakshi ("demon nocnych wiatrów") to asari dotknięte genetycznym schorzeniem uniemożliwiającym normalne złączenie układów nerwowych podczas spółkowania. Zamiast tego Ardat-Yakshi w wyniku procesów elektrochemicznych niszczą układy nerwowe swoich partnerów, w skrajnych przypadkach czyniąc z nich bezmózgie warzywa albo nawet pozbawiając życia. Psychologowie asari twierdzą, że ta niezdolność do umysłowej fuzji uniemożliwia rozwój empatii i wywołuje psychopatyczne skłonności. Choroba ta jest nieuleczalna.

Bet atbet365 Bingo and win.