Wśród zleceń na Tablicy Ogłoszeń, znaleźć można też te wystawiane przez firmy zajmujące się wydobywaniem surowców i skupywaniem terenów, na których do tego wydobycia dochodzi. W tym momencie każdy, który kiedykolwiek marzył o zdobywaniu własnych surowców i tworzeniu sobie pancerzy, może to zrobić - wystarczy podpisać odpowiedni kontrakt, wsiąść na barkę i lecieć!
Wszystkie informacje odnośnie kosztów i warunków opisane są w każdym z kontraktów. Nas interesuje sam proces, otóż:

Złoża:

 • Przy każdym obszarze/pasie asteroid znajdują się pobieżne informacje odnośnie tego, czego można się tam spodziewać. Są to dwa czynniki: bogactwo oraz typ złóż. Bogactwo określa rodzaj surowców, jakie można tu znaleźć. Niskie oznacza same surowce Q1 w małej ilości, umiarkowane - Q1 i Q2 w różnej ilości, a wysokie - szansę na zdobycie surowca Q3. Bez względu na bogactwo, każde wydobycie ma małą szansę na znalezienie zanieczyszczonego złoża, które nie nadaje się do przetworzenia - w zależności od systemu może to być mniejsza lub większa szansa.
  Drugim czynnikiem jest typ złóż. Jest to nic innego jak to, z czego zbudowane są asteroidy i co możemy na nich znaleźć. Mogą to być rzadkie surowce, metale lekkie bądź metale ciężkie. Na razie nie ma możliwości wydobywania gazów. -> ROZPISKA 1.
  Na niektórych asteroidach gracz może też mieć małą szansę na znalezienie artefaktu, o tym jednak nie dowiaduje się przed dokonaniem tego.

Wydobycie:

 • Górnik podlatuje do asteroidy i zaczyna odwiert. Mistrz gry rzuca kością na rodzaj złoża, jakie znajduje gracz, z dostępnych w tym pasie. (Na przykład kością 1k5, 1 to złoto, 2 to pallad, 3 to platyna etc). Następnie rzuca kością wydobycia, ustalając progi na podstawie bogactwa. Jeśli jest ono niskie, rzuca na przykład kością 1k5, a gracz dostanie ten surowiec w ilości 1-5. Jako ostatnie, rzuca kością czystości, aby ustalić poziom materiału. Załóżmy, jest to złoże umiarkowane i MG stwierdza, że gracz ma 60% szansy na surowiec Q1, 30% szansy na surowiec Q2 i 10% szansy na to, że złoże było zanieczyszczone i surowiec nie nadaje się do przetworzenia.
 • Mistrz Gry przekazuje informacji o rodzaju i ilości wydobycia graczowi i ten podejmuje decyzję, czy drąży dalej tę asteroidę, czy leci do następnej. W pierwszym przypadku wie już, co może na niej znaleźć, MG nie rzuca więc na rodzaj złoża. Ilość wydobycia pozostaje taka sama, lecz ilość surowca na planecie już nie - stąd jeśli gracz wydobył 3 z 5 jednostek w poprzednim rzucie, teraz, nawet jeśli wylosuje 4, może otrzymać maksymalnie 2.
  W innym wypadku gracz daje MG krótką informację o przelocie na inną asteroidę i MG powtarza rzuty.
 • Górnik drąży do czasu, gdy uzna, że to już koniec, bądź skończy mu się miejsce w ładowni.

Zagrożenia:

 • Przy przylocie do systemu, po każdym wydobyciu, jak i przy odlocie, Mistrz Gry rzuca kością zagrożenia. Kość zagrożenia na ogół ma małe szanse na zjawisko, ale może ono wystąpić. Może mieć więc 75% na to, że nic się nie stanie, 10% na uszkodzenie ładowni i utratę fragmentu urobku. Może też mieć 5% na uszkodzenie barki i niemożliwość kontynuowania wyrobu, jak i, gdy górnik pokusił się na wydobywaniu na obszarach bezprawia, 5% szans na atak piratów. Mistrz Gry ustala konsekwencje danych rzutów, na przykład uszkodzenie barki może skutkować nie niemożliwością dalszego wyrobu, ale niszczeniu co 2 surowca, w wyniku czego zamiast niego otrzymujemy gruz.
  Warto dodać, że Mistrz Gry może swobodnie interpretować kości, a nie trzymać się utartych schematów.
 • W każdym momencie po wydobyciu gracz może zrezygnować i, ze zdobytymi materiałami, nie ryzykować rzutu kością zagrożenia. Odlatuje więc, a MG rzuca na pożegnanie, czy nic mu w tym nie przeszkodziło. Następnie egzekwowane są warunki kontraktu - gracz oddaje ustaloną część urobku, a zachowuje resztę, powracając do domu po oddaniu barki.
 • Gracz ma prawo wyrzucać materiały w ładowni (na przykład gruz lub niechciany pallad) i drążyć dalej w poszukiwaniu upragnionego surowca, lecz większa ilość rzutów i wykopków wiąże się z większą ilością rzutów zagrożenia.


[Wydobycie w 6, skróconych krokach]
1. Przylot do układu (Kość Zagrożenia)
2. Rozpoczęcie wydobycia asteroidy A (Kość Złoża, Kość Wydobycia, Kość Bogactwa, Kość Zagrożenia)
3. Kontynuowanie wydobycia na Asteroidzie A (Kość Wydobycia, Kość Bogactwa, Kość Zagrożenia po każdym wydobyciu)
lub
4. Rozpoczęcie wydobycia na Asteroidzie B (Kość Złoża, Kość Wydobycia, Kość Bogactwa, Kość Zagrożenia)
etc. etc.
5. W momencie odlotu z układu (Kość Zagrożenia)
6. Pazerna paluszki korporacji

[Rozwinięty Przykład]

Pole asteroid C-178D, wariant Alpha
Możliwe surowce: Pallad, Platyna, Iryd, Złoto, Rtęć, Srebro.
Bogactwo złoża: Umiarkowane (60% Q1, 30% Q2, 10% Gruz)
Zagrożenia:
0-85% - Brak
86-90% - Uszkodzenie ładowni (np. utrata 5 jednostek surowca i pojemność zmniejszona o 5)
91-96% - Uszkodzenie świdra (np. zmniejszone wydobycie o 1 jednostkę)
97-99% - Awaria barki (np. niemożność dalszego wydobycia)

1. Gracz przylatuje do systemu
MG rzuca Kością Zagrożenia: 1k100
Wynik: 33
Efekt: Brak

2. Gracz decyduje się podlecieć do losowej asteroidy i rozpocząć wydobycie
MG rzuca Kością Złoża: 1k6
Pallad - 1, Platyna - 2, Iryd - 3, Złoto - 4, Rtęć - 5, Srebro - 6
Wynik: 2
Efekt: Gracz natrafił na złoże platyny.

MG rzuca Kością Wydobycia: 1k10 (taką zdecydował dla złoża umiarkowanego)
Wynik: 7
Efekt: Gracz wydobył 7 jednostek platyny.

MG rzuca Kością Bogactwa: 1k100
0-60 - Q1
61-90 - Q2
91-99 - Gruz
Wynik: 54
Efekt: Gracz wydobył 7 jednostek platyny Q1. Ładownia barki: 7/30

MG rzuca Kością Zagrożenia: 1k100
Wynik: 51
Efekt: Brak

3. W złożu zostały 3 jednostki platyny. Gracz stwierdza, że zależy mu na platynie, bo skąd inaczej weźmie sobie szpanerski łańcuch na swoją szyję, więc decyduje się zostać na tej asteroidzie i kopać dalej
MG rzuca Kością Wydobycia: 1k10 (zostały 3 jednostki platyny)
Wynik: 1
Efekt: Gracz wydobył 1 jednostkę platyny. Maksymalnie wydobyć mógł 3.

MG rzuca Kością Bogactwa: 1k100
0-60 - Q1
61-90 - Q2
91-99 - Gruz
Wynik: 69
Efekt: Gracz wydobył 1 jednostkę platyny Q2. Ładownia barki: 8/30

MG rzuca Kością Zagrożenia: 1k100
Wynik: 87
Efekt: Barka zostaje trafiona małym odłamkiem latającego wszędzie wokół gruzu, uszkadzając ładownię. Gracz traci 5 jednostek surowca.
Ładownia barki: 3/30

4. W złożu zostały 2 jednostki platyny. Gracz stwierdza, że jednak przeleci na nową asteroidę, bo może trafi na nowe złoże platyny albo na coś innego - na przykład złoto, do urozmaicenia jego łańcucha.
MG rzuca Kością Złoża dla następnej asteroidy: 1k6
Pallad - 1, Platyna - 2, Iryd - 3, Złoto - 4, Rtęć - 5, Srebro - 6
Wynik: 6
Efekt: Gracz natrafił na srebro.

MG rzuca Kością Wydobycia: 1k10
Wynik: 10
Efekt: Gracz wydobył 10 jednostek srebra.

MG rzuca Kością Bogactwa: 1k100
0-60 - Q1
61-90 - Q2
91-99 - Gruz
Wynik: 99
Efekt: Gracz wydobył 10 jednostek zanieczyszczonego srebra, które się do niczego nie nadaje. Ładownia barki: 13/30

MG rzuca Kością Zagrożenia: 1k100
Wynik: 98
Efekt: Przerabiarka barki uległa uszkodzeniu ze względu na fabryczny defekt, który ujawnił się pod wpływem obciążenia. Nie można kontynuować wydobycia.

5. Ponieważ gracz nie może dalej kontynuować wydobycia, decyduje się na powrót do domu.
MG rzuca Kością Zagrożena: 1k100 (na wylot z systemu)
Wynik: 87
Efekt: Na odchodnym, przy próbie wejścia w nadświetlną, uległa uszkodzeniu ładownia barki. W efekcie gracz stracił 5 jednostek surowca. MG nie chciało się wymyślać rzutów na to, który surowiec gracz straci (chociaż powinien, żeby było uczciwie, ale to jest leniwy MG. I leniwy twórca przykładów.), więc zdecydował, że szlag trafił 3 jednostki platyny Q1 i 2 jednostki gruzu.

7. Pazerne paluszki korporacji
Na swojej pechowej wyprawie gracz uzyskał w sumie 4 jednostki platyny Q1, 1 jednostkę platyny Q2 i 8 jednostek gruzu. Po spełnieniu warunków kontraktu (70% surowców wraca do korporacji), została mu... 1 jednostka platyny Q1 i 2 jednostki gruzu.
Pechowy górnik jest pechowy.

[ROZPISKA 1]

Metale ciężkie:
 • Rtęć
 • Złoto
 • Srebro
 • Iryd
 • Pallad
 • Platyna
Metale lekkie:
 • Lit
 • Kobalt
 • Magnez
 • Tytan
 • Beryl
 • Wolfram
Metale rzadkie:
 • Tor
 • Uran
 • Somar
 • Polon
 • Pluton
 • Piezo
Gazy:
Hel-3, Azot, Ksenon, Wodór
Bet atbet365 Bingo and win.